Споразумение с потребителя

Потребителското споразумение (наричано по-долу Споразумението) урежда отношенията между собственика на 12calendar.net (наричано по-нататък Месечния календар или Администрацията) от една страна и потребителя на сайта от друга.

Уеб сайтът Лунен календар е средство за масова информация.

Използвайки сайта, вие се съгласявате с условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не използвайте сайта Лунен календар!

Права и задължения

Потребителят има право на:

 • търсене на информация в сайта
 • вземете информация на сайта
 • разпространява информация в сайта
 • Коментирайте съдържанието, публикувано на сайта
 • Копирайте информация в други сайтове, като посочите източника
 • поискайте от администрацията да скрие всяка информация за потребителя
 • изискват от администрацията да скрие всяка информация, предоставена от потребителя на сайта
 • Използвайте информацията от сайта за лични некомерсиални цели

Администрацията има право:

 • по свое усмотрение и необходимост от създаване, промяна, отмяна на правила
 • ограничаване на достъпа до каквато и да е информация на сайта
 • създаване, промяна, изтриване на информация
 • изтриване на акаунти
 • отказват регистрация без да посочват причини

Потребителят се задължава:

 • гарантира надеждността на предоставената информация
 • Осигурете запазването на личните данни от достъп от трети страни
 • да актуализира Личните данни, предоставени при регистрацията, ако те се променят
 • не копирайте информация от други източници
 • когато копирате информация от други източници, включете информация за автора
 • да не разпространява информация, насочена към пропаганда на война, разпалване на национална, расова или религиозна омраза и вражда, както и друга информация, за чието разпространение е предвидена наказателна или административна отговорност.
 • не нарушават функционалността на сайта
 • да не създавате множество акаунти на Сайта, ако в действителност принадлежат на едно и също лице
 • да не предприема действия, насочени към заблуда на други Потребители
 • да не споделяте вашия акаунт и/или потребителско име и парола за акаунт с трети страни
 • да не публикува материали с рекламен, еротичен, порнографски или обиден характер, както и друга информация, чието публикуване е забранено или противоречи на нормите на действащото законодателство.
 • да не използва скриптове (програми) за автоматизирано събиране на информация и/или взаимодействие със Сайта и неговите Услуги

Администрацията се задължава:

 • поддържа функционалността на сайта, освен когато това е невъзможно по независещи от Администрацията причини.
 • да осъществява цялостна защита на акаунта на Потребителя
 • защитава информация, чието разпространение е ограничено или забранено от закона, като издава предупреждение или изтрива акаунта на потребителя, нарушил правилата

Отговорности на страните

 • потребителят носи лична и пълна отговорност за разпространяваната от него информация
 • администрацията не носи отговорност за достоверността на информацията, копирана от други източници
 • администрацията не носи отговорност за несъответствие между очакваните от потребителя и реално получените услуги
 • администрацията не носи отговорност за услуги, предоставени от трети лица
 • в случай на непреодолима сила (военни действия, извънредно положение, природно бедствие и др.), Администрацията не гарантира запазването на информацията, публикувана от Потребителя, както и непрекъснатата работа на информационния ресурс.

Условия на Споразумението

Това споразумение влиза в сила при всяко използване на този сайт. Договорът е валиден за неопределено време. Администрацията си запазва правото да променя едностранно това споразумение по свое усмотрение. Администрацията не уведомява потребителите за промяна в Споразумението.

Back to top button